karatetlacitka.png (12925 bytes) Intro Buildable objects Effects Parameters Extra Home

SplineTable

Tímto objektem můžeš popsat změny jakékoli číselné hodnoty. Například přesun bodu(ů), trasu kamery, nebo velikost sprajtů a podobně.

ktable.png (3268 bytes)
Funguje to podobně jako keyframes, nebo envelope atd.

Je to série údajů o čase a hodnotě, která popisuje 2d křivku. Například chci aby sprajt zůstal 10 sekund v levém horním rohu pak 5 sekund jede doprostřed, tam zůstane 2 sekundy, 5 sekund jede k pravému hornímu rohu tam čeká 2 sekundy... a tak dále. Nebo rotace 2 sekundy doleva 5 sekund doprava 2 sekundy stát... Zkrátka vše s čím se dá hýbat nebo jakkoliv měnit můžeš kontrolovat pomocí Ktable.

Pro změny dalších parametrů musíš mít další Ktable. Nebo se také dá použít vícekrát.


<Ktable> název | čas,hodnota|čas,hodnota|čas,hodnota|čas,hodnot... </Ktable>

Čas a hodnota se od sebe oddělují "," čárkou: <Ktable> přiklad | 0,0.5 | 100,1 | 250,1.25 | 350,1.5 ...

Takto připravené Ktable pak aktivuješ různými druhy parametrů. Například aft se pohybuje po rovných přímkách, parametr spl po "spline" křivce a podobně.

Ktable může být neomezeně dlouhá, ovšem pamatuj že čas se "připočítává".

Souvisí s parametrem: Je používán v efektech:
aft Téměř ve všech.
aftmod
cosboom
sinboom
dbm7xxaft
dbm7xxboom
spl
splmod

ghh don'tpanic