karatetlacitka.png (12925 bytes) Intro Buildable objects Effects Parameters Extra Home

Kamera

Na všechny grafické efekty (2d i 3d) se můžeš "dívat" kamerou. Některé efekty to také přímo vyžadují. Kameru nebo kamery si předem připrav, dej jim název a umísti do prostoru. Potom ji "zaměříš" na objekt zájmu například efektem SetCamTarget. Efektem SetCamCoord se dá pohyb kamery velmi přesně naprogramovat a takto připravenou kamerou "točíš scénu". Nebo si kameru nastavíš a hýbat se bude jen objekt zájmu. Každá kamera má název, pozici, rotaci a hodnotu FOV (field of view) zorné pole.

3dworldtop.png (8189 bytes)
Pohled shora. Objekt je na pozici 0|0|0.
3dworldside.png (8351 bytes)
Pohled z boku.
kameraset1.png (21128 bytes)
<Kcam> kamera |0|0|-5|0|0|0|1 </Kcam>
kameraset2.png (44659 bytes)
<Kcam> kamera |0|0|-5|0|0|0|2 </Kcam>

<Kcam> název |0|0|0|0|0|0|1 </Kcam>

První tři čísla jsou pozice x y z , další tři čísla jsou rotace x y z , poslední číslo je FOV. Pozor musí být větší než nula !

Souvisí s parametrem: Je používán v efektech:
4cam Draw3dWorld
Ground
SetCamCoord
SetCamTarget
Sprite
SpriteLight
SpritePlain
SpriteTable
Tunnel

ghh don'tpanic