karatetlacitka.png (12925 bytes) Intro Buildable objects Effects Parameters Extra Home

Bitmapy

Všechny bitmapy by se daly rozdělit asi takto:
Základním bitmapovým "objektem" je <Kimg> název | data/mujobrazek.iff </Kimg>. Velikost a počet barev je podle toho na co ho chceš použít, viz výše. Napřiklad 3d textura potřebuje 256x256 pixelů 256 barev, takže tvůj Kimg bude: <Kimg> textura1 | data/obrazek256x256.iff </Kimg>.
Nebo lightmapa chce 64x64 pixelů 64 odstínů šedé: <Kimg> lightmapa1 | data/lmapa64x64seda.iff </Kimg>.
Některé textury se skládají z více "objektů", v tom případě musíš mít i více bitmap - Kimg.
goureauschema.png (11004 bytes)
Textura t3dGoureau se skládá z lightmapa1 a coltab1. lightmapa1 je "objekt" Kimg. coltab1 se skládá z "Kimg objektu" coltabpic a dalších parametrů.
sprajt.png (723 bytes)
Normální sprajt 256 barev, jakákoli velikost. Pro zoom efekty můžeš použít extrémní velikosti.
textura.png (148442 bytes)
3d textura má 256x256 pixelů a 256 barev.
texturaefekty.png (114988 bytes)
Obrázek pro efekty musí mít 256x256 pixelů a 256 barev.
lightmapgrey64.png (2410 bytes)
Lightmapa 64x64 pixelů, 64 odstínů šedé.
lightmapcolor.png (2518 bytes)
Lightmapa 64x64 pixelů, 256barev.
spritelightkrava.png (4868 bytes)
Lightmapa pro efekt SpriteLight má 64 odstínů šedé a jakoukoli velikost.
t3dmapshade64.png (21017 bytes)
Lightmapa pro t3dMapShade má 256x256 pixelů a 64 odstínů šedé.
colortable1.png (17357 bytes)
ColorTable má 256x128 pixelů a samozřejmě 256 barev.

<Kimg> název | data/mujobrazek.iff </Kimg>

Jak vidno je to jednoduché. Velikosti a počet barev viz výše.

Souvisí s parametrem: Je používán v efektech a objektech:
ImaBlit 3d textury
ImaStop AuxRect
ComputeColortable
Font a Bmfont
BindPalette
Ground
Maprect
MapRectSprite
Multizoom
MultiZoomLight
SetPalette
Sprite
SpriteLight
SpritePlain
SpriteTable
Tunnel
Twirl
Warper

<ImgEmpty> název | šířka | výška | číslo barvy </ImgEmpty>

Vytvoří jednobarevnou "bitmapu", která se chová jako opradová bitmapa. Někdy je zbytečné sahat po bitmapě, takhle je to jen pár čísel. Při zadávání velikosti nezapomeň že některé efekty potřebují 256x256pixelů. Jinak je velikost neomezená. Tento objekt je úzce spojen s objektem AuxRect.

Souvisí s parametrem: Je používán v efektech a objektech:
ImaBlit 3d textury
ImaStop AuxRect
ComputeColorTable
Font a Bmfont
BindPalette
Ground
Maprect
MapRectSprite
Multizoom
MultiZoomLight
SetPalette
Sprite
SpriteLight
SpritePlain
SpriteTable
Tunnel
Twirl
Warper

ghh don'tpanic